Právní služby:

Advokátní kancelář poskytuje široké spektrum právních služeb v oblasti právního řádu České republiky, zejména:

  • sepisování smluv, návrhů, žalob, podání a dalších listin, včetně jejich právního posuzování,
  • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy všech stupňů, včetně zastupování před Ústavním soudem ČR,
  • zastupování před policejními orgány v přípravném řízení,
  • zastupování před správními orgány ve správním řízení (vč. řízení přestupkového),
  • zastupování před správcem daně v daňovém řízení (finanční úřady, celní úřady, ...),
  • zastupování před dalšími úřady či institucemi a při jednáních s jinými fyzickými či právnickými osobami,
  • zpracování právních rozborů či posouzení,
  • právní poradenství a konzultace
  • advokátní úschovy...

Více informací: viz menu (nabídka vlevo)

On-line poradny:

SMLOUVY ON-LINE               smlouvyonline.webnode.cz
NEMOVITOSTI ON-LINE            nemovitostionline.webnode.cz/
ROZVOD ON-LINE                 rozvodonline.webnode.cz/ 
VÝŽIVNÉ ON-LINE                       vyzivneonline.webnode.cz/

 

ADVOKÁT - ADVOKÁT BRNO - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO - PRÁVNÍK BRNO - PRÁVNÍ SLUŽBY