Insolvenční právo:

Pro věřitele:

  • podání insolvenčního návrhu
  • přihlášení pohledávky
  • zastupování věřitele v insolvenčním řízení
  • jednání s insolvenčním správcem

Pro dlužníky:

  • právní poradenství v oblasti insolvenčního práva
  • podání insolvenčního návrhu, včetně přípravy potřebných podkladů
  • oddlužení (tzv. oobní bankrot)
  • zastupování dlužníka v insolvenčním řízení

Pro ostatní:

  • zastupování v incidenčních sporech
  • zastupování ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty (tzv. vylučovací žaloba), ...

ADVOKÁT - ADVOKÁT BRNO - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO - PRÁVNÍK BRNO - PRÁVNÍ SLUŽBY