První schůzka:

S ohledem na co největší úsporu času klientů doporučujeme se na první schůzku objednat předem. Klientovi je vždy nabídnut nejbližší volný termín schůzky, přičemž je přihlíženo rovněž k časovým možnostem klienta (např. je zohledněna jeho pracovní doba apod.).

V naléhavých případech je možné právní službu pokytnout ještě téhož dne, kdy o ni klient požádá, případně s jejím poskytováním alespoň započnout.

Na základě vzájemné domluvy je rovněž možné právní službu poskytnout i mimo úřední hodiny, v sobotu, neděli či o státních svátcích, a to kdekoliv na území České republiky.

Některé právní služby (např. sepis či revize smluv) mohou být rovněž poskytnuty výlučně prostřednictvím internetu, aniž by byl klient nucen navštívit advokátní kancelář.  

ADVOKÁT - ADVOKÁT BRNO - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO - PRÁVNÍK BRNO - PRÁVNÍ SLUŽBY