...chci převést nemovitost...

Pokud chcete prodat či darovat nemovitost, vezměte s sebou výpis z katastru nemovitostí (příslušný list vlastnictví, na němž je předmětná nemovitost zapsána). Pokud jej nemáte k dispozici, je nutné znát alespoň základní identifikační údaje, tj. katastrální území, v němž se nemovitost nachází + parcelní číslo (v případě pozemků), číslo popisné (v případě budov), ev. číslo bytu (v případě převodu bytových jednotek).

Dále mějte nachystané základní údaje o účastnících smlouvy (tj. prodávajícím + kupujícím / dárcem + obdarovaném). Konkrétně: jméno + příjmení, rodné číslo, bydliště.