On-line poradny:

SMLOUVY ON-LINE                      smlouvyonline.webnode.cz

NEMOVITOSTI ON-LINE                        nemovitostionline.webnode.cz/

ROZVOD ON-LINE                        rozvodonline.webnode.cz/ 

VÝŽIVNÉ ON-LINE                                  vyzivneonline.webnode.cz/

ODDLUŽENÍ - právní poradna                    oddluzenibrno.webnode.cz 

 

Užitečné odkazy:

Katastr nemovitostí                                   katastr.cuzk.cz/uvod/

Obchodní rejstřík                                      portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx  

ARES - registr ekonomických subjektů     www.info.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Insolveční rejstřík                         isir.justice.cz/isir/common/index.do

Informace o soudních jednáních               infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

Informace o soudních řízeních                  infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp

Adresář soudů                                            portal.justice.cz/justice2/uvod/Soudy.aspx

Ústavní soud ČR                                         www.concourt.cz/clanek/internetcs

Nejvyšší soud ČR                                       www.nsoud.cz/ 

Nejvyšší správní soud ČR                           www.nssoud.cz/default.aspx?cls=art&art_id=1

Evropský soud pro lidská práva                  www.echr.coe.int/echr/

Sbírka zákonů ČR                                       aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Portál veřejné správy ČR                            portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

Veřejný ochránce práv                               www.ochrance.cz/

Seznam znalců a tlumočníků                     datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

Seznam znaleckých ústavů                         datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm   

 

ADVOKÁT - ADVOKÁT BRNO - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO - PRÁVNÍK BRNO - PRÁVNÍ SLUŽBY