Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

Právní služby:

Naše advokátní kancelář poskytuje široké spektrum právních služeb v oblasti právního řádu České republiky, zejména:

  • sepisování smluv, návrhů, žalob, podání a dalších listin, včetně jejich právního posuzování a revizí,
  • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy všech stupňů, včetně zastupování před Ústavním soudem ČR
  • zastupování před policejními orgány v přípravném řízení,
  • zastupování před správními orgány ve správním řízení (vč. řízení přestupkového),
  • zastupování před správcem daně v daňovém řízení (finanční úřady, celní úřady, ...),
  • zastupování před dalšími úřady či institucemi a při jednáních s jinými fyzickými či právnickými osobami,
  • zpracování právních rozborů či posouzení,
  • právní poradenství a konzultace,
  • advokátní úschovy...

Oblasti poskytovaných služeb: (pro více informací rozklikněte požadovanou oblast právních služeb)

Občanské právo                              Převody nemovitostí                                 Advokátní úschova  

Rodinné právo                                 Insolvenční právo a oddlužení                 Obchodní právo  

Pracovní právo                                Správní právo                                            Trestní právo