Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

Advokátní úschova

Co je to advokátní úschova?
Advokátní úschova je typem úschovy, v rámci níž se schovatel (advokát) zavazuje převzít od uschovatele (klienta) věc (zejména finanční prostředky či listiny), aby ji pro něho opatroval.
 
K čemu advokátní úschova slouží?
Advokátní úschova se užívá ke zvýšení jistoty smluvních stran, typicky v případech převodů nemovitostí, vypořádání společného jmění manželů apod. Osoba poskytující finanční prostředky má jistotu, že tyto peníze budou druhé straně vyplaceny až teprve poté, co splní určitou povinnost nebo nastane určená skutečnost (typicky dojde k zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí). Osoba, která má něco plnit, má zase jistotu, že peníze jsou již  v úschově a že budou vyplaceny ihned po splnění jeho povinnosti. Advokátní úschova je tedy výhodná pro obě smluvní strany.
 
Jaké jsou výhody advokátní úschovy oproti úschově notářské?
Pokud zvolíte advokátní úschovu, bude to pro Vás znamenat výraznou finanční úsporu. Notáři jsou totiž vázáni notářským tarifem, který určuje cenu úschovy v závislosti na výši uschované částky. Oproti tomu cenu advokátní úschovy lze dohodnout individuálně, resp. v případě využití balíčku kompletních právních služeb ji mít i zcela zdarma.
 
Kde mé peníze budou uloženy?
Finanční prostředky jsou uschovány na zvláštním účtu úschov, přičemž každý klient má založen svůj zvláštní účet úschovy, který je identifikován jeho jménem a osobními údaji. Tyto finanční prostředky jsou tak zcela odděleny od majetku advokáta i od peněz ostatních jeho klientů. Naše advokátní kancelář má účty úschovy založeny u MONETA Money Bank, a.s.
 
Kdy budou mé peníze vyplaceny protistraně?
Finanční prostředky budou z úschovy vyplaceny na základě splnění všech předem dohodnutých podmínek, které budou obsaženy v písemné smlouvě o úschově. V případě, že tyto podmínky nenastanou, resp. protistrana nesplní své povinnosti nezbytné k výplatě peněz, budou finanční prostředky v souladu se smlouvou o úschově vráceny zpět jejich složiteli. 
 
Pokud jste se rozhodli využít advokátní úschovy, kontaktujte nás.