Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

Insolvenční právo a oddlužení

Pro věřitele:

  • podání insolvenčního návrhu
  • přihlášení pohledávky
  • zastupování věřitele v insolvenčním řízení
  • jednání s insolvenčním správcem

Pro dlužníky:

  • právní poradenství v oblasti insolvenčního práva
  • podání insolvenčního návrhu, včetně přípravy potřebných podkladů
  • oddlužení (tzv. osobní bankrot)
  • zastupování dlužníka v insolvenčním řízení

Pro ostatní:

  • zastupování v incidenčních sporech
  • zastupování ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty (tzv. vylučovací žaloba), ...
 
Pro více informací o oddlužení navštivte naše webové stránky oddluzenibrno.webnode.cz/