Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

Pracovní právo

  • komplexní právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance  
  • sepis pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
  • dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohody o "hmotné odpovědnosti"), dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
  • změny a ukončení pracovního poměru (dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou)
  • problematika odstupného
  • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
  • náhrada škody z pracovněprávních vztahů
  • problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...