Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

Převody nemovitostí

Zajistíme pro Vás:
 • kompletní právní služby v oblasti převodů nemovitostí nebo jen Vámi vybrané služby přesně dle Vašich požadavků
 • převod pozemků, domů, bytů v osobním či družstevním vlastnictví i jiných nemovitostí (garáží, nebytových prostor atd.)
 • připravíme kupní či darovací smlouvy, a to včetně případného zřízení služebnosti (věcného břemene) doživotního užívání nemovitosti
 • má-li se převod realizovat až v budoucnu, nachystáme pro Vás odpovídající smlouvu o budoucí smlouvě tak, aby zde byla jistota realizace budoucího převodu za předem dohodnutých podmínek
 • smlouvy o zřízení jiných služebností (právo cesty přes pozemek, právo umístění inženýrských sítí apod.)
 • smlouvy o zřízení zástavního práva, předkupního práva či jiné zajišťovací instituty
 • advokátní úschova kupní ceny
 • připravíme pro Vás návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, případně Vás zastoupíme v celém katastrálním řízení
 • nachystáme pro Vás daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, zastoupíme Vás i v celém daňovém řízení před místně příslušným správcem daně
 • ve spolupráci se soudním znalcem pro Vás zajistíme znalecký posudek ohledně hodnoty Vámi převáděné nemovitosti
 • zrevidujeme smlouvy týkající se nemovitostí, které Vám byly předloženy protistranou, upozorníme Vás na možná úskalí, navrhneme takové formulace, které budou pro Vás výhodnější
 • pomůžeme Vám při jednáních s bankou při vyřizování hypotečního úvěru
 • zajistíme i ostatní právní služby v oblasti nemovitostí - více v sekci občanské právo