Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

Trestní právo

 • obhajoba podezřelých, obviněných, obžalovaných v trestním řízení (v přípravném řízení před policejními orgány, u hlavního líčení před soudy všech stupňů nebo v rámci odvolacího či dovolacího řízení, případně v řízení před Ústavním soudem ČR)
 • sepis stížností proti usnesení o zahájení trestního stíhání, odvolání, dovolání, návrhů na obnovu řízení, podnětů ke stížnosti pro porušení zákona, ústavních stížností, stížností k Evropskému soudu pro lidská práva, žádostí o milost, ...)
 • sepis stížností proti usnesení o vzetí do vazby, návrhy na propuštění z vazby, návrhy na nahrazení vazby peněžitou zárukou (kaucí), dohledem nebo slibem
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • odklad výkonu trestu odnětí svobody
 • podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu
 • problematika mladidstvých pachatelů a dětí mladších 15 let 
 • zastupování poškozených v trestním řízení (vč. uplatnění nároku na náhradu škody a jeho vymáhání)
 • sepis trestních oznámení
 • právní poradenství ve všech otázkách trestního práva hmotného i procesního
 • zastupování v řízení proti státu s nároky na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (v případě zastavení trestního stíhání či zproštění obžaloby, nezákonná vazba, nepřiměřeně dlouhé trestní řízení, ...)