Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

Co vzít s sebou?

Již na první schůzku je vhodné s sebou vzít veškeré doklady a písemnosti, které máte k dispozici ve věci, ohledně níž budete požadovat právní radu či poskytnutí právní služby.

Tyto dokumenty je rovněž možné zaslat předem e-mailem či poštou (vhodné zejména v případě složitějších právních kauz). 

Níže naleznete rady, co vzít s sebou v některých typických situacích:

            ...chci převést nemovitost...

            ...chci se rozvést...

            ...chci upravit výživné...

            ...chci se oddlužit...

            ...chci podat žalobu...

            ...chci dát návrh na exekuci...

            ...ve věci se již konalo soudní jednání...