Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

...chci se oddlužit...

K přípravě návrhu na povolení budete potřebovat zejména veškeré listiny týkající se Vašich závazků (smlouvy o půjčkách / úvěrech, upomínky, soudní rozhodnutí, exekuční příkazy atd.). Čím více listin k jednotlivým závazkům přinesete, tím bude jednodušší dohledat potřebné informace, které budeme uvádět do insolvenčního návrhu a do seznamu závazků (jedné z povinných příloh návrhu na povolení oddlužení).
 
Dále s sebou vezměte aktuální pracovní smlouvu a doklady o svých současných příjmech, tj. výplatní lístky, daňové přiznání, apod. Dále s sebou vezměte doklady o dalších příjmech, které v současnosti máte (z podnikání, z pronájmu, z cenných papírů, důchod atd.). Rovněž je třeba vzít doklady o Vašich příjmech za poslední tři roky (tj. veškeré pracovní smlouvy, výplatní lístky, ev. výpisy z účtu, potvrzení o vedení v evidenci od úřadu práce, doklady o vyplacených dávkách atd.).sp. jiný doklad o Vašich příjmech (potvrzení o výši vypláceného důchodu, rodičovského příspěvku, dávek státní sociální podpory, příjmech z pronájmu apod.).
 
Jste-li ženatý / vdaná, vezměte s sebou i oddací list, máte-li nezaopatřené děti, budete potřebovat jejich rodné listy, u dětí starších 18 let i potvrzení o studiu.
 
Dále je třeba udělat přehled Vašeho hodnotnějšího majetku; vlastníte-li nemovitost, je vhodné s sebou vzít výpis z katastru nemovitostí, případně znalecký posudek ohledně hodnoty nemovitosti (pokud jej máte k dispozici). Jste-li vlastníkem vozidla, vezměte s sebou kopii technického průkazu k vozidlu.
 
Přílohu návrhu na povolení oddlužení tvoří rovněž výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce.