Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

...chci podat návrh na exekuci...

Nezbytným předpokladem pro podání návrhu na exekuci je tzv. exekuční titul, což je zjednodušeně rozhodnutí ve věci samé, jímž byla Vašemu dlužníkovi uložena povinnost plnit (ať již zaplatit určitou peněžitou částku či např. vyklidit byt apod.)

Předpokladem nařízení exekuce je pak právní moc takového rozhodnutí a skutečnost, že dlužník svoji povinnost ve stanovené lhůtě nesplnil (a to buď vůbec nebo jen částečně).

Exekučním titulem může být rovněž exekutorský či notářský zápis s tzv. doložkou přímé vykonatelnosti.

Pokud si nejste jistí, zda již můžete návrh na nařízení exekuce podat, neváhejte a kontaktujte nás.