Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

...chci se rozvést...

Pokud se chcete rozvést, je vhodné již na první schůzku donést oddací list.

V případě, že s manželem / manželkou máte děti, jsou rovněž potřebné jejich rodné listy. V tomto případě je pak před samotným rozvodovým řízením ještě nutné vyřešit poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu v samostatném soudním řízení, ve kterém se jedná o jejich svěření do výchovy jednoho z rodičů (příp. společné či střídavé péče obou rodičů), o stanovení výživného, příp. o úpravě styku dětí s druhým rodičem.

Budete-li chtít současně vypořádat společné jmění manželů (podmínka pro tzv. nesporný rozvod), připravte si seznam společného majetku, zejména hodnotnějších movitých věcí (auta, cenné obrazy či umělecké předměty, dražší elektronika a vybavení domácnosti), nemovitostí, cenných papírů a nehmotného majetku, čísla bankovních účtů, stavebního spoření, důchodového připojištění či jiných majetkových hodnot, ale i seznam společných závazků (např. úvěrů, půjček apod.).