Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

...chci upravit výživné...

Je vhodné s sebou vzít soudní rozhodnutí, kterým / kterými byla výše výživného stanovena.

Vzhledem k tomu, že soud bude v rámci řízení zkoumat majetkové poměry rodičů i tzv. odůvodněné potřeby dítěte, je vhodné s sebou vzít potvrzení o příjmech (v případě zaměstnanců výplatní pásky či potvrzení zaměstnavatele, v případě OSVČ daňové přiznání), Rovněž je žádoucí učinit si přehled dalších příjmů a výdajů (na domácnost apod.), včetně výdajů vynakládaných na upokojování potřeb dítěte (např. náklady na školní potřeby, na mimoškolní aktivity, zvýšené náklady spojené se zdravotním stavem dítěte apod.). V případě, že ohledně těchto položek máte k dispozici jakékoliv doklady, je dobré je taktéž přinést. (Pokud dítě nemáte ve své péči, náklady na jeho potřeby samozřejmě dokládat nemusíte.)

V případě, že žijete ve společné domácnosti s novým partnerem, je nutné se připravit na skutečnost, že soud bude zkoumat taktéž majetkové poměry Vašeho partnera.