Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

On-line poradny:

ODDLUŽENÍ                                            oddluzenibrno.webnode.cz

ROZVOD ON-LINE                                  rozvodonline.webnode.cz/

NEMOVITOSTI ON-LINE                         nemovitostionline.webnode.cz/

SMLOUVY ON-LINE                                smlouvyonline.webnode.cz

VÝŽIVNÉ ON-LINE                                  vyzivneonline.webnode.cz/

 

Užitečné odkazy:

Katastr nemovitostí                                    nahlizenidokn.cuzk.cz/

Obchodní rejstřík                                        or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

ARES - registr ekonomických subjektů   wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Insolveční rejstřík                                       wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Informace o soudních jednáních              infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

Informace o soudních řízeních                 infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp

Adresář soudů                                            portal.justice.cz/justice2/uvod/Soudy.aspx

Ústavní soud ČR                                         www.concourt.cz/clanek/internetcs

Nejvyšší soud ČR                                       www.nsoud.cz/

Nejvyšší správní soud ČR                         www.nssoud.cz/default.aspx?cls=art&art_id=1

Evropský soud pro lidská práva               www.echr.coe.int/echr/

Sbírka zákonů ČR                                       www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-zakonu-93409.aspx

Portál veřejné správy ČR                           portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

Veřejný ochránce práv                               www.ochrance.cz/

Seznam znalců a tlumočníků                     datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

Seznam znaleckých ústavů                       datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm   

Seznam mediátorů                                     mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx