Advokátní kancelář Mgr. Lenky ŽVÁČKOVÉ v Brně

Advokátní kancelář v centru Brna (vedle IBC) nabízí široké spektrum právních služeb fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i nedponikatelům, a to zejména v těchto oblastech:

 •  občanské právo
 •  rodinné právo
 •  obchodní právo
 •  insolvenční právo
 •  pracovní právo
 •  správní právo
 •  trestní právo

 

Některé z důvodů, proč si vybrat právě tuto advokátní kancelář:

 • PROFESIONALITA - k našim klientům preferujeme osobní přístup a vždy individuální řešení právních problémů na odpovídající profesionální úrovni. Samozřejmostí je zachovávání pravidel profesionální etiky advokáta, které jsou obsaženy jak v zákoně o advokacii, tak i v tzv. etickém kodexu přijatém Českou advokátní komorou.
 • ODBORNOST - jednotlivé právní problémy jsou vždy odborně analyzovány nejen rozborem příslušných právních předpisů, ale i za využití odborné literatury a relevantní judikatury. 
 • PEČLIVOST - klademe velký důraz na maximální pečlivost při zpracování zadaných úkolů i při poskytování veškerých právních služeb.
 • DŮVĚRA - velmi důležitým aspektem při poskytování právních služeb je pro nás plná spokojenost našich klientů. Jsme rovněž vedeni snahou o budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.
 • RACIONALITA - preferujeme vždy takové řešení problému, které je právně nejen efektivní, ale zároveň co nejvíce šetří náklady i čas klienta.
 • FLEXIBILITA - snažíme se v co nejširší možné míře přizpůsobit časovým možnostem klientů, přičemž nabízíme i možnost jednání mimo pracovní dobu, o víkendech, svátcích, mimo v sídlo kanceláře, kdekoliv v ČR.
 • ON-LINE KANCELÁŘ - nabízíme rovněž poskytování právních služeb on-line (bez nutnosti navštívit advokátní kancelář).

ADVOKÁT - ADVOKÁT BRNO - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO - PRÁVNÍK BRNO - PRÁVNÍ SLUŽBY