Rodinné právo:

Rozvod manželství:

 • právní poradenství ve všech otázkách souvisejících s rozvodem manželství
 • příprava potřebných podkladů (např. sepsání smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu v případě smluveného rozvodu, sepis návrhu na rozvod manželství)
 • zastupování klientů v řízení o rozvod manželství (sporný i tzv. smluvený rozvod)

Otázky týkající se nezletilých dětí:

 • zastupování ve věcech péče o nezletilé (spory o svěření dítěte do péče, o úpravě styku dítěte s rodičem či jinými příbuznými, ...)
 • zastupování ve sporech o úpravu výživného pro nezletilé i zletilé děti
 • spory týkající se určování otcovství

Majetkové vztahy mezi manžely:

 • právní poradenství ve všech otázkách týkajících se majetkových vztahů mezi manžely (budoucími, stávajícími i rozvedenými) i registrovanými partnery
 • předmanželské smlouvy
 • rozšíření / zúžení společného jmění manželů
 • vypořádání vzájemných vztahů mezi rozvedenými manžely, vč. vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů, zastupování v soudním řízení)
 • vyživovací povinnost mezi manžely i rozvedenými manželi

A dále: 

 • osvojení, poručenství, pěstounská péče
 • svěření dítěte do péče jiné osoby než rodičů (např. prarodičů)
 • přivolení soudu k právním úkonům nezletilých
 • určení neplatnosti či neexistence manželství 
 • výživné a úhrada nákladů neprovdané matky
 • výživovací povinnost dětí k rodičům
 • vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými, ... 

   

ADVOKÁT - ADVOKÁT BRNO - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO - PRÁVNÍK BRNO - PRÁVNÍ SLUŽBY