...chci oddlužit...

V tomto případě s sebou vezměte doklady o svých současných příjmech, tj. pracovní smlouvu, výplatní lístky, daňové přiznání, apod. Dále s sebou vezměte doklady o dalších příjmech, které v současnosti máte (z podnikání, z pronájmu, z cenných papírů, důchod atd.). Rovněž je třeba vzít doklady o Vašich příjmech za poslední tři roky (tj. veškeré pracovní smlouvy, výplatní lístky, ev. výpisy z účtu, potvrzení o vedení v evidenci od úřadu práce, doklady o vyplacených dávkách atd.).

Dále je třeba udělat přehled Vašeho hodnotnějšího majetku, zejména nemovitosti, automobily, pohledávky apod. a vzít s sebou příslušné dokumenty (např. výpis z katastru nemovitostí, technický průkaz, smlouvy...).

V neposlední řadě je třeba s sebou vzít veškeré listiny týkající se Vašich závazků - dluhů, tedy smlouvy, příp. rozsudky ve věci, usnesení o nařízení exekuce či exekuční příkazy, apod.