Správní právo:

  • zastupování obviněných i poškozených v přestupkovém řízení
  • zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním 
  • sepis podání a opravných prostředků proti správním rozhodnutím 
  • katastrální řízení - vklady, zápisy a výmazy práv
  • pro podnikatele: živnostenské právo včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona (vč. vyřízení oprávnění k provozování živností - živnostenských listů) 
  • pro řidiče: právní poradenství a zastupování v oblasti přestupků na úseku dopravy, odebrání řidičských průkazů kvůli dosažení 12 bodů
  • pro cizince: problematika udělování státního občanství ČR, problematika trvalého pobytu

ADVOKÁT - ADVOKÁT BRNO - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BRNO - PRÁVNÍK BRNO - PRÁVNÍ SLUŽBY