...chci se rozvést...

Pokud se chcete rozvést, je již na první schůzku vhodné donést oddací list.

V případě, že s manželem / manželkou máte děti, jsou rovněž potřebné jejich rodné listy. V tomto případě je pak před samotným rozvodovým řízením ještě nutné vyřešit poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu v samostatném soudním řízení, ve kterém se jedná o jejich svěření do výchovy jednoho z rodičů (příp. společné či střídavé péče obou rodičů), o stanovení výživného, příp. o úpravě styku dětí s druhým rodičem.