Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

Rodinné právo

Rozvod manželství:

 • zajišťujeme právní poradenství ve všech otázkách souvisejících s rozvodem manželství
 • přípravíme Vám všechny potřebné podklady pro rozvod (zejména sepsíšeme návrh na rozvod manželství, smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu atd.)
 • zastoupíme Vás v celém řízení o rozvod manželství 

Otázky týkající se dětí:

 • zastoupíme Vás ve věcech péče o nezletilé děti (spory o svěření dítěte do péče, střídavou výchovu, o úpravu styku dítěte s rodičem či jinými příbuznými, ...)
 • pomůžeme Vám ve sporech o stanovení i úpravu (zvýšení / snížení) výživného pro nezletilé i zletilé děti, ve sporech o zániku vyživovací povinnosti
 • řešíme situace, kdy výživné není hrazeno řádně a včas
 • podáme za Vás žalobu na určení či popření otcovství
 •  zastoupíme Vás ve věcech návrhu na svěření dítěte do péče třetí osoby (např. prarodiče)
 • poskytujeme právní poradenství ohledně všech výše uvedených otázek

Majetkové vztahy mezi manžely:

 • poskytujeme právní poradenství Vám ve všech otázkách týkajících se majetkových vztahů mezi manžely (budoucími, stávajícími i rozvedenými) i registrovanými partnery
 • sepisujeme předmanželské smlouvy
 • poradíme Vám ohledně rozšíření / zúžení společného jmění manželů, vyloučení zákonného režimu SJM apod.
 • řešíme vypořádání vzájemných vztahů mezi rozvedenými manžely, vč. vypořádání společného jmění manželů (sepíšeme dohodu o vypořádání společného jmění manželů, zastoupíme Vás při vyjednávání s protistranou i v případném v soudním řízení)
 • podáme návrh na stanovení vyživovací povinnosti mezi manžely, resp. i rozvedenými manželi

A dále Vám pomůžeme s :

 • osvojením, poručenství či pěstounskou péčí
 • přivolením soudu k právním úkonům nezletilých
 • určením neplatnosti či neexistence manželství 
 • výživným a úhradou nákladů neprovdané matky
 • výživovací povinností dětí k rodičům
 • vyživovací povinností mezi ostatními příbuznými, atd.
 
Provozujeme on-line právní poradnu rozvodonline.webnode.cz/.