Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

První schůzka:

Doporučujeme Vám objednat se na první schůzku předem, a to buď telefonicky, e-mailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Nabídneme Vám nejbližší možný volný termín schůzky s přihlédnutím k Vašim časovým možnostem.

V naléhavých případech je možné právní službu pokytnout ještě téhož dne.

Na základě vzájemné domluvy je rovněž možné právní službu poskytnout i mimo úřední hodiny, v sobotu, neděli či o státních svátcích, a to kdekoliv na území České republiky.

Některé právní služby (např. sepsání či revize smluv, některých podání apod.) mohou být rovněž poskytnuty výlučně prostřednictvím internetu, aniž byste byli nuceni navštívit advokátní kancelář.