Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

...chci převést nemovitost...

Pokud chcete prodat či darovat nemovitost, vezměte si s sebou výpis z katastru nemovitostí (příslušný list vlastnictví, na němž je předmětná nemovitost zapsána). Pokud jej nemáte k dispozici, je nutné znát alespoň základní identifikační údaje, tj. katastrální území, v němž se nemovitost nachází + parcelní číslo (v případě pozemků), číslo popisné (v případě budov), ev. číslo bytu (v případě převodu bytových jednotek).

Dále je dobré mít nachystané základní údaje o účastnících smlouvy (tj. prodávajícím + kupujícím / dárci + obdarovaném). Konkrétně: jméno + příjmení, rodné číslo, bydliště.