Advokátní kancelář v Brně

Mgr. Lenka BOBAJ ŽVÁČKOVÁ, advokátka

Heršpická 800/6
Brno, PSČ 639 00

IČ: 71447512
č.osv. ČAK: 13475

telefon: + 420 734 533 215

e-mail:
ak.zvackova@seznam.cz

 Správní právo

  • zastupování obviněných i poškozených v přestupkovém řízení
  • zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním (žaloby proti rozhodnutí správních orgánů)
  • sepis podání a opravných prostředků proti správním rozhodnutím 
  • katastrální řízení - vklady, zápisy a výmazy práv
  • pro podnikatele: živnostenské právo včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona (vč. vyřízení oprávnění k provozování živností - živnostenských listů) 
  • pro řidiče: právní poradenství a zastupování v oblasti přestupků na úseku dopravy, odebrání řidičských průkazů kvůli dosažení 12 bodů
  • pro cizince: problematika udělování státního občanství ČR, problematika trvalého pobytu, včetně zastupování v řízení o udělení či zrušení trvalého pobytu